Bảo Hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng cao

Giải pháp tối ưu để bạn và gia đình an tâm vui sống!

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào và cho bất cứ ai. Hậu quả của tai nạn luôn gây ra những khó khăn về tinh thần và là gánh nặng về tài chính không chỉ đối với bản thân người bị tai nạn mà còn với chính gia đình của họ. Vậy bạn phải làm gì để bảo vệ cho chính bản thân mình và những người thân trước những rủi ro không lường trước được?

Chia sẻ những lo lắng của bạn, Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao sẽ bảo vệ cho bạn và người thân 24/24 giờ trong ngày, giúp bạn an tâm hơn với việc tăng thêm giá trị bảo vệ của hợp đồng để ứng phó trong trường hợp rủi ro xảy ra. 

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO – QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Nếu Người được bảo hiểm không may bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao theo tỉ lệ sau:

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Với Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện Nâng cao, khách hàng có thể bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm các sản phẩm chính truyền thống hoặc các sản phẩm chính thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.
Đặc biệt, khách hàng có thể tham gia sản phẩm này cho cả Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và Người hôn phối của Bên mua bảo hiểm (nếu Người được bảo hiểm < 18 tuổi). Sản phẩm này dành cho khách hàng trong độ tuổi 05 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm này là 65 tuổi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*