Hợp Đồng Trao Tay

Sau quá trình triển khai chương trình “ Hợp đồng trao tay “ đến tất cả các khách hàng. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng nhiều giải pháp phù hợp để bảo vệ gia đình, cùng với sự phát triển của công nghệ được áp dụng vào lĩnh vực bảo hiểm đã giúp khách hàng ngày càng an tâm hơn khi tham gia bao hiểm nhân thọ. Đã có hàng ngàn hơp đồng bảo hiểm nhân thọ được đội ngũ nhân viên tư vấn của KGB trao đến tận tay khách hàng. Và chương trình “ Hợp Đồng Trao Tay “ này tiếp tục là dự án chiến lược của KGB Group trong những năm sắp tới để giúp cho từng gia đình Việt Nam được bảo vệ toàn diện và an tâm trước những rủi ro trong cuộc sống .

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*