Vinh Danh Tư Vấn Tài Chính Xuất Sắc Tháng 01/2020

Trong tháng 1/2020 với sự nỗ lực hết mình để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính bảo vệ cho gia đình, trong số rất nhiều tư vấn tài chính đã có 4 gương mặt quản lý kinh doanh nổi trội xuất sắc hoàn thành được mục tiêu doanh sốFYP và số lượng hợp đồng trong tháng 1.

Xin chúc mừng 4 quản lý kinh doanh :

  • Chị : HUỲNH KIM NGÂN
  • Chị : TRỊNH THỊ VÂN
  • Chị : NGUYỄN THỊ DIỆU
  • Chị: TỐNG THỊ ĐỨC GIÀU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*